กรุงศรีวิไล – ส.ส.หมู่ปากน้ำพปชร.-นันทิดา ต้อนรับบิ๊กที่มั่นลงพื้นที่ “กรุงศรีวิไล” ถึงกับกราบเท้าทาย ก่อนปิดห้องเคลียร์ใจ “ประวิตร” รับ ส.ส.สมุทรปราการนิดหน่อยเนื้อต่ำใจ ปัจจัยโหวตสวนมติพรรค ไม่กลัวถูกสอบจุดหมายป่ารอยต่อฯ ข้างหลัง “พิเชษฐ” ออกมาแฉรับเงิน ด้าน “กรุงศรีวิไล” เน้น มท.1 ไม่ชมแลอะไรเลย “ต่อศักดิ์” เปิดเผย คว่ำ “สุชาติ” เรื่องข้อขัดข้องการเมืองซ้อนทับ ไล่กลับไปชลบุรี

กรุงศรีวิไล

25 ก.ค.2565 – เมื่อเวลา 13.00 น. ที่จ.สมุทรปราการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และผู้บังคับบัญชาพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)  กรุงศรีวิไล และผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่สำรวจดีเยี่ยมที่สุดการแก้ปัญหาน้ำแล้ง และป้องกันน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ บางปะกง จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้แทนหน่วยราชการท้องถิ่น ต้อนรับ อาทิ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การควบคุมส่วนจังหวัด พร้อมส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม เขต 1 นายยงยุทธ สุวรรณบุตร เขต 2 นางสาวภริม พูลเจริญ เขต 3 นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เขต 5 นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เขต 6 น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 7 และนายต่อศักดิ์ อัศวเหม ส.ส.บัญชีรายชื่อ ต้อนรับ

ผู้สื่อข่าวสารข้อมูลรายงานว่า เมื่อ พล.อ.ประวิตร เดินทางมาถึงที่เทศบาลตำบลบางเมือง นายกรุงศรีวิไล ที่มารอต้อนรับได้รีบเข้าไปก้มกราบเท้า พล.อ.ประวิตรที่เพิ่งลงจากรถยนต์ ส่งผลให้พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ลุกขึ้นๆ เดี๋ยวลุกไม่ขึ้น ก็แก่พอกัน” แล้วหลังจากนั้นได้ทักทายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวโยง และส.ส.สมุทรปราการที่มารอต้อนรับ ทั้งนี้ ก่อนเข้ายอมรับฟังรายงาน  กรุงศรีวิไล พล.อ.ประวิตรได้ปิดห้องเคลียร์ใจกับ 6 ส.ส.สมุทรปราการ โดยใช้เวลาราวๆ 10 นาที

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 22 ก.ค. ที่จ.สมุทรปราการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.) และผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแก้ปัญหาน้ำแล้งและ สล็อต

ประวิตร   ลงพื้นที่สมุทรปราการตรวจ แผนรับมือน้ำท่วม “กรุง ศรีวิไล” ปรี่ ก้มกราบเท้ าทาย   อยากให้ผู้บังคับ บัญชาพป ชร.นั่ง มท.1 แทน “อนุพงษ์”

วัน นี้  25 ก. ค. 2565 พล .อ.ป ระวิตร ว งษ์สุวรรณ รอ งนายกรัฐมนตรี และผู้นำพรรคพลังป  ระชารั ฐ (พปช ร.) ในสถ านะผู้ บริหารคณะ กรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)   และผู้อำนว  กรุงศรีวิไล ยกรกองอำนว ยการน้ำแห่ งชาติ (กอนช.) ได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุท รปร าการ เพื่ อ จะชมความพ ร้ อมเพรียง แผนระบายน้ำป้องชุมชน-นิคมฯ บางปู

ขณะที่ พล .อ.ปร ะวิตร  ลงจากร ถ นา ยกรุงศ รีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลั งป ระ ชารัฐ ได้เข้าไ ปต้อ นรับ พ ร้อมก้มกราบเท้า ซึ่งพล.อ.ประวิตร ก็รับไหว้พร้อมชี้เ ฉพา ะว่า “เดี๋ยวลุกไม่ขึ้ นก็พวกเรามันแก่พอกัน”

ป้ องกันน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ บางปะกง จ.สมุทรปราการ โดยมีตัวแทนห น่วยราชการท้องถิ่น ต้อนรับ อาทิ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัด พร้อมส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม เข ต 1 นายยงยุทธ สุวรรณบุตรเขต 2 นาย กรุงศรีวิไล สุทินเผือก เขต 5  นายฐาปกร ณ์ กุลเจริญ เขต 6 และนายต่อศักดิ์ อัศวเหม ส.ส.บัญชีรายชื่อ ต้อนรับ

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ กรุงศรีวิไลพล.อ.ประวิตร เดินทางมาถึงที่เทศบาลตำบลบางเมือง นาย กรุงศรีวิไลที่มารอต้อนรับได้รีบเข้าไปก้มกราบเท้า พล.อ.ประวิตรที่เพิ่งลงจากร ถยนต์ ทำให้พล.อ.ประวิตรพูดว่า “ลุกขึ้นๆ เดี๋ยวลุกไม่ขึ้น ก็แก่พอกัน”

 จากนั้นพล.อ.ประวิตร ได้ปิดห้องเคลียร์ใจกับกลุ่มส.ส.สมุทรปราการ ที่โหวต สวน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และนายสุชาติ ชมกลิ่น  รมว.แรงงาน โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที กรุงศรีวิไล จากนั้น นาย กรุงศรีวิไล ให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้ไปกราบที่เท้าของ พล.อ.ประวิตร และบอกว่าได้ทำตามหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

There aren't any posts currently published under this tag.