“มูลค่าน้ำมันวันนี้” ปัจจุบันนี้ 2 เดือนสิงหาคม2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 80 สตางค์

อัปเดต “ราคาน้ำมันวันนี้ 2565” ตอนนี้ วันที่ 2 ส.ค. 2565 ณ ช่วง 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มเหมือนกับ แล้วก็มี ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565

1. “มูลค่าน้ำมัน วันนี้” ปตท. วันที่ 2 ส.ค. 2565

1.1 แก๊สโซฮอล์ 95 มูลค่า 38.65 บาท/ลิตร ราคาน้ำมันวันนี้2565
1.2 ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 มูลค่าและราคา 44.14 บาท/ลิตร
1.3 แก๊สโซฮอล์ E20 มูลค่าและราคา 37.54 บาท/ลิตร
1.4 ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 แก๊สโซฮอล์ E85 มูลค่า 34.14 บาท/ลิตร
1.5 แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.38 บาท/ลิตร
1.6 เบนซิน 95 มูลค่าและราคา 46.06 บาท/ลิตร
1.7 ดีเซล B7 มูลค่าและราคา 34.94 บาท/ลิตร
1.8 ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 47.16 บาท/ลิตร
1.9 ดีเซลหมุนเร็ว B20 มูลค่าและราคา 34.94 บาท/ลิตร
2.0 ดีเซล มูลค่าและราคา 34.94 บาท/ลิตร สล็อต

2. “มูลค่าและราคาน้ำมัน วันนี้” บางจาก วันที่ 2 สิงหาคม 2565

2.1 แก๊สโซฮอล์ 95 มูลค่า 38.65 บาท/ลิตร ราคาน้ำมันวันนี้ 2565
2.2 แก๊สโซฮอล์ E20 มูลค่าและราคา 37.54 บาท/ลิตร
2.3 แก๊สโซฮอล์ E85 มูลค่าและราคา 34.14 บาท/ลิตร
2.4 แก๊สโซฮอล์ 91 มูลค่าและราคา 38.38 บาท/ลิตร
2.5 ดีเซล B7 มูลค่าและราคา 34.94 บาท/ลิตร
2.6 ดีเซลพรีเมี่ยม มูลค่า 47.86 บาท/ลิตร ราคาน้ำมันวันนี้2565
2.7 ดีเซลหมุนรวดเร็วทันใจ B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
2.8 ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

3. “ราคาน้ำมัน วันนี้” เชลล์ (Shell) วันที่ 2 ส.ค. 2565

3.1 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.74 บาท/ลิตร
3.2 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 มูลค่า 38.58 บาท/ลิตร
3.3 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 มูลค่า 38.85 บาท/ลิตร
3.4 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 มูลค่าและราคา 46.34 บาท/ลิตร
3.5 เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
3.5 ราคาน้ำมันวันนี้2565 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
3.6 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 มูลค่า 34.94 บาท/ลิตร
3.7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
3.8 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 มูลค่าและราคา 48.76 บาท/ลิตร

4.”มูลค่าน้ำมัน วันนี้” PT วันที่ 2 เดือนสิงหาคม 2565

4.1 ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 แก๊สโซฮอล์ 95 มูลค่าและราคา 38.65 บาท/ลิตร
4.2 แก๊สโซฮอล์ E20 มูลค่าและราคา 37.54 บาท/ลิตร
4.3 แก๊สโซฮอล์ 91 มูลค่าและราคา 38.38 บาท/ลิตร
4.4 ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
4.5 ดีเซลหมุนเร็วทันใจ B20 มูลค่า 34.94 บาท/ลิตร
4.6 ดีเซล มูลค่าและราคา 34.94 บาท/ลิตร
4.7 เบนซิน ราคา 46.56 บาท/ลิตร

There aren't any posts currently published under this tag.