“ซูเปอร์ฟูลมูน” ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุด ในคืนวันอาสาฬหบูชา

สถาบันศึกษาค้นคว้านักแสดงศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เผยภาพเปรียบเทียบ “ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี” หรือ ซูเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon) ในคืน “วันอาสาฬหบูชา” 13 กรกฎาคม 2565 บันทึกจากหอชมดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา กับดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี ตอนวันที่ 18 เดือนมกราคม 2565 ก่อนหน้านี้ อาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี หรือ ซูเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon) ในปี 2565 นี้ กำเนิดขึ้นในเวลาหลังเที่ยงคืนของวันที่ 13 กรหลักเกณฑ์าคม 2565 ช่วง 01.39 น. ของวันที่ 14 กรระเบียบาคม 2565 มีระยะห่างจากโลก 357,256 กิโลเมตร ถ้าเทียบกับดวงจันทร์เต็มดวงระยะเวลาปกติ จะมีขนาดใหญ่กว่าประมาณ 7% และสว่างกว่าโดยประมาณ 16%

แม้ว่าดวงจันทร์จะโคจรเข้าใกล้โลกทุกเดือน แต่คงจะไม่แสดงตัวเต็มดวงทุกครั้ง สำหรับ “ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี” ในปีถัดไปจะตรงกับวันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2566 ผู้ให้ความสนใจสามารถติดตามข้อมูลแสดงตัวการณ์ซุปตาศาสตร์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊กสถาบันวิจัยซุปเปอร์สตาร์ศาสตร์แห่งชาติ

จัดกิจกรรม “ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี”

นอกเหนือจากนี้นี้ ทาง “สถาบันวิจัยซุปตาศาสตร์แห่งชาติ” (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมพิจารณาการณ์ “ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี” ชวนดูดาวชมจันทร์ในคืน วันอาสาฬหบูชา 4 จุดพินิจการณ์หลัก ได้แก่ อุทยานซุปเปอร์สตาร์ศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ อาสาฬหบูชา และหอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ระหว่าง 18:00 – 22:00 น. เข้าดูแบบไม่ต้องเสียตังค์ไม่มีคุณค่าใช้จ่าย

นอกจากนั้นนี้ ยังเข้าร่วมกับโรงศึกษาในเครือข่ายกระจายจังหวะการเรียนนักแสดงศาสตร์ 560 แห่งทั่วประเทศ ตั้งกล้องโทรทรรศน์ และจัดกิจกรรมพิจารณาแสดงตัวการณ์ในครั้งนี้ด้วย ผู้ให้ความสนใจสามารถตรวจทานจุดสังเกตการณ์ใกล้บ้าน

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก ภายหลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยทำให้ทราบปฐมเทศนาขอความกรุณาปรานีพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เป็นต้นว่า พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี เขตแดนมคธ

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แสดงว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งภายหลังปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้เช่นกันดวงตาแสดงตัวธรรม เป็นผลเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้เหมือนกันประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

คำว่า “อาสาฬหบูชา” สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สา-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่มีความหมายว่า การบูชา เมื่อเอามารวมกันก็เลยหมายความว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อนึกถึงสถานะการณ์สำคัญในเดือน 8

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ “วัน อาสาฬหบูชา” ซึ่งในปี 2565 วันอาสาฬหบูชา ดิ่งกับวันพุธที่ 13 กรกฎที่ต้องปฏิบัติตามาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

ผู้พูดรมโดยธรรมดาที่นิยมกระทำการในวันนี้ คือ วิธีการทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล รับฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในระหว่างค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา ฉะนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลากหลายควรจะเข้าวัด เพื่อที่จะน้อมนึกถึงคุณพระรัตนตรัย อาสาฬหบูชา อีกอีกทั้งที่เป็นการช่วยชะล้างดวงใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับเพื่อการดำเนินชีวิต

วันเป็งปุ๊ด หรือ วันเพ็ญพุธ

วันเป็งปุ๊ด หรือ วันเพ็ญพุธ เป็นประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนของทางภาคเหนือ พระภิกษุสามเณรทุกรูปจะออกบิณฑบาตในระหว่างเที่ยงคืนวันพุธที่ดิ่งกับวันขึ้น 15 ค่ำ ของทุกเดือนทั้งปี โดยไม่เจาะจงว่าจำเป็นที่จะต้องอยู่ภายในเดือนใด ซึ่งวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นี้ก็ตรงกับวันพุธและวันขึ้น 15 ค่ำด้วยเหมือนกัน

ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนวันเป็งปุ๊ด สล็อต ในแต่ละพื้นที่ของภาคเหนือมีความไม่เหมือนกันเรื่องของระหว่าง ยกตัวอย่างเช่น ในจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย จะตักบาตรคืนวันอังคารข้างหลังช่วง 00.00 น. ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไปสู่วันพุธ ในขณะที่ลำปาง และแม่ฮ่องสอน แพร่ จะใส่ตักบาตรในคืนวันพุธขณะ 24.00 น. ฯลฯไป

การบรรจุบาตรเที่ยงคืนนี้ชาวเหนือมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับ “พระอุปคุต” ภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปัชฌาย์ เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่ ณ สะดือทะเล ในรอบ 1 ปี จะขึ้นมาได้โปรดกรุณาชาวเมืองก่อนตอนรุ่งอรุณชาวพม่ามักตื่นแต่ดึก

เพื่อเตรียมอาหารไว้บรรจุบาตรพระอุปคุต โดยมีคติความเชื่อว่า ถ้าผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตแล้วจะได้บุญใหญ่หลวง กำเนิดโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิต คติความเชื่อนี้จึงนำมาซึ่งการทำให้พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ

ชาวเหนือเชื่อกันว่าพระอุปคุตจะแปลงกายเป็นสามเณรออกมาได้โปรดกรุณาสัตว์หากคนใดกันแน่ได้บรรจุบาตรกับพระอุปคุตแล้วบุคคลนั้น จะประสบแต่ความสุขสำราญร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองคำได้อานิสงส์แรง เนื่องด้วยวันเพ็ญตรงกับวันพุธนั้นคงจะมีหนึ่งครั้ง บ่อยมาก บ้างมั๊ยมีเลย ก็ได้เช่นกัน

There aren't any posts currently published under this tag.