ออมสิน -บสย. ร่วมประกาศความสำเร็จโครงการ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ ค้ำเต็มทุน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการสถาบันการเงิน ออมสิน และนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและนักบริหารทั่วๆไป บรรษัทประกันสินเชื่อเรื่องอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมประกาศการบรรลุเป้าหมายโครงงานสินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ และมี บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงิน โดยสามารถปล่อยสินเชื่อเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท ในเวลาอันรวดเร็วทันใจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs มากยิ่งกว่า 4,000 ราย โดยมี บสย. สนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อผ่านโครงการรับประกันสินเชื่อเรื่อง บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS9) ปลดล็อกหลักประกัน สำหรับการกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดย บสย. รับประกันเต็มวงเงิน ซึ่งเป็นความเข้าร่วมมือการผลักดันและส่งเสริมสินเชื่อเรื่องและการค้ำประกันสินเชื่อเรื่องตามแผนการของรัฐบาล

เพื่อโครงงานดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วจัดการทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเกื้อหนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพและต้องการเงินทุน แต่ขาดหลักประกันหรือมีหลักประกันไม่เพียงพอให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างทั่วถึงด้วยข้อแม้ที่ผ่อนปรน

ออมสิน

รู้จัก ‘สถาบันการเงินประหยัดสิน’ คลังสะสมเงินของคนไทยตั้งแต่สมัย ร.6

“สถาบันการเงินประหยัดสิน” ออมสิน ยอดเยี่ยมในสถาบันการเงินที่ออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ได้รับผลพวงจากวิกฤติ “โควิด-19” โดยยิ่งไปกว่านั้นมาตรการที่กำลังเดินทางมาแรงในเวลาที่นี้อย่างการ “กู้เงินฉุกเฉิน” หยิบเป็นความให้การช่วยเหลืออีกทางที่คนไทยกำลังควรจะเป็นเป็นอย่างมาก

1. “แบงค์ลีฟอเทีย” ต้นแบบ “สถาบันการเงินออมสิน”

จากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาทรัพย์ให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย ด้วยพระราชปณิธานที่จะให้คลังมัธยัสถ์สินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย และฝึกฝนให้พลเมืองรู้จักดีเก็บมัธยัสถ์ทรัพย์อย่างถูกแนวทาง พระองค์ก็เลยทรงริเริ่มตั้งขึ้นคลังมัธยัสถ์สินแบบทดลองขึ้น

2. สิ่งที่ทำให้เกิดชื่อธนบัตร “ลีฟอเทีย”

ต่อจากนั้นธนบัตร “ลีฟอเทีย” ก็ถือเป็นปฐมต้นเหตุแห่งการประหยัด สล็อต โดยมีสิ่งที่ทำให้เกิดการตั้งชื่อเรื่องในครั้งนี้มาจากการนำคำ 3 คำ มารวมกัน ตัวอย่างเช่น

ลี มีความหมายว่า ใหญ่ ใช้สื่อคำอธิบายศัพท์ถึง รัชกาลที่ 6 เนื่องจากว่าในเวลาที่นั้น พระองค์ทรงดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารกรรมการหรือ เจ้าของแบงค์ (คนที่ใหญ่ที่สุดในธนบัตร)

ฟอ ซึ่งก็คือ เฟื้อ ม.ล.เฟื้อ เพิ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นพลเอกเจ้าพระยารามราฆพ เป็นกรรมการนักบริหาร ออม สิน

เทีย ซึ่งก็คือ เทียบ เทียบ อัศวรักษ์ เป็นพระยาคธาธรบดี เป็นกรรมการ การดำเนินกิจการของแบงค์ในระยะเริ่มต้น มีเจ้าบทบาทเสมียน 1 คน คอยชมแลบัญชีเอกสาร

3. “สถาบันการเงินออมสิน” สถาบันการเงินรุ่นคุณทวด 107 ปี

คลังออมสิน หรือ “สถานที่ให้บริการเรื่องที่เกี่ยวกับเงิน ออมสิน ” ในยุคแรกเริ่มได้หยิบกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาทรัพย์ให้ไม่เป็นอันตรายจากโจรผู้ร้าย อย่างที่พูดไปข้างต้น ซึ่งคลังอดออมสินก็ได้เหมือนกันอาจจะไว้ซึ่งปณิธานนี้ และยืนหยัดสำหรับในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเสมอไปมา

4. จากคลังออมสินสู่ “สถาบันการเงินอดออมสิน” ในยุค ร.9

ในปี พ.ศ. 2489 ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงกรุณาเกล้าฯให้เลื่อนตำแหน่งคลังมัธยัสถ์สินขึ้นเป็นสถานที่ให้บริการเรื่องที่เกี่ยวกับเงินออมสิน โดยทรงตราพระราชบัญญัติธนาคารมัธยัสถ์สินขึ้นเพื่อที่จะรองรับกับพัฒนาการของกิจการคลังประหยัดสิน และเปิดปฏิบัติงานในต้นแบบธนาคารตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2490 เป็นต้นไป

และในปี พ.ศ. 2509 ยังทรงพระขอความกรุณาปรานีขอความกรุณาเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเปิดอาคารสำนักงานใหญ่สถานที่ให้บริการเรื่องที่เกี่ยวกับเงินอดออมสิน ถนนพหลโยธิน ซึ่งนับเป็นพระมหาได้โปรดธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความ ปลาบ ปลื้ม ปิ ติ ยิน ดี แก่ บุค ลา กร สถา บัน การ เงิน ออมสินทุกผู้ทุกท่าน ให้มีกำลังใจสำหรับในการปฏิบัติหน้าที่สืบมากระทั่งปัจจุบันนี้

5. คำจำกัดความดวงตรา “สถาบันการเงินอดออมสิน”

เพื่อดวงตราเครื่องหมายของ “ธนาคาร ออมสิน” นั้น ใช้สัญลักษณ์เป็นภาพโล่ไทย หมายถึงเครื่องคุ้มครองปกป้องปวงภัยภิบัติทั้งผองที่จะเอามาสู่ทรัพย์สินของมวลชน และถูกแบ่งแยกออกเป็น 3 ช่อง แต่ละช่องมีคำนิยาม ด้วยเหตุผลดังกล่าว

1. ช่องบนด้านซ้ายมีภาพวัชระ หมายถึงว่า เครื่องหมายประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรวุธ พระมงกุฎเกล้าพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

2. ช่องบนด้านขวามีรูปฉัตร หมายความว่า เครื่องหมายประจำพระองค์พระเจ้าบรมงศ์เธอกรมพระกำราคาสูงเพชรอัครโยธิน

3. ช่องกึ่งกลางมีภาพต้นไทร หมายถึง ความร่มเย็น ความไม่เรรวน และความก้าวหน้างอกงามตลอดกาลนาน

6. “สถานที่ให้บริการเรื่องที่เกี่ยวกับเงินออมสิน” สถาบันการเงินไทยเพื่อที่จะคนไทย

นอก จาก การ ปฏิบัติ ภาร กิจ สถา บัน การ เงิน เพื่อ การ ประ หยัด ของ ประ เทศ แล้ว “สถานที่ให้บริการเรื่องที่เกี่ยวกับเงิน ออมสิน” ยังเอาจริงเอาจังสำหรับเพื่อการปฏิบัติภารกิจสืบสานประดิษฐ์ปรับปรุงสังคมในทุกด้านเพื่อสร้างความสุขสำราญที่ยั่งยืนให้พี่น้องคนไทย ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา.. “ธนาคารประหยัดสิน” ได้เป็นเสาหลักสำคัญของรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนที่เศรษฐกิจของประเทศในมากมายโครงการ

ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อเรื่องประชารัฐเพื่อจะสามัญชน / สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครูและพนักงานทางการเรียนรู้ / บ้านประชารัฐ /การอบรมเชิงจัดการงานเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพและสร้างวิชาการทางการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยฯ / National e-Payment / มาตรการประชารัฐเพื่อจัดการกับปัญหาเงินที่จะต้องใช้คืนประชาชน (พักชำระหนี้) / มาตรการผลักดันความเป็นอยู่ด้านในชั้นเชิงหมวดหมู่บ้าน /โครงการจัดการปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและเบ็ดเสร็จ

There aren't any posts currently published under this tag.