วันหยุดยาวส่งท้าย เดือน กรกฎาคม 2565

28 กรกฎาคม 2565 ย้ำอีกสักที วันจบสิ้นยาว สิ้นสุดราชการ ส่งท้ายเดือน ก.ค. 65 ธนาคารสิ้นสุดด้วย

สัญจรกันมาถึงครึ่งปีข้างหลังของปี 2565 กันแล้ว สำหรับท่านที่กำลังจะคิดแผนลาพักร้อน หยุดพัก หลังจากที่ดำเนินการงานมาอย่างมากหน่วงไปตั้งแต่ต้นปีแล้วนั้น เดือนกรกฎระเบียบาคม เหมาะมากที่จะเป็นเดือนแห่งการลายุติ เนื่องมาจาก “วันจบสิ้นเดือน กรกฎาคม” มี วันยุติ ราชการ วันสิ้นสุดพิเศษ หลายวัน และติดต่อสื่อสารกัน และถ้าคนไหนคิดแผนดี ๆ เดือนนี้สามารถจบสิ้นยาวต่อกันได้ถึง 5 วันเลยทีเดียว

เน้นย้ำ! วันสิ้นสุดยาว สิ้น สุด ราช การ ส่ง ท้าย เดือน กรกฎาคม 2565 ขณะที่ ธนาคาร ธนาคารสิ้นสุดด้วย แนะเตรียมพร้อมทำธุรกรรมการเงินล่วงหน้า มีวันจบสิ้นยาว วันยุติราชการ จำนวนมาก สำหรับเดือน กรกฎาคม 2565 โดยก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เดือนเดือนสิงหาคม 2565 ก็ยังมีวันจบสิ้นยาว ขณะส่งท้าทายยเดือนมาเน้นย้ำเตือนกันอีกสักครั้ง ซึ่งอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ยังเหลือวันจบสิ้นราชการ อีก 2 วันคือ สล็อต

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 65 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 : วันยุติราชการเสริมเติมเป็นกรณีพิเศษตาม มติ ครม. (ภาคเอกชน – ธนาคารสิ้นสุดด้วย)
ถ้ารวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์ จะทำเดือน กรกฎข้อบังคับาคม มีขณะวันสิ้นสุดยาวส่งท้ายเดือน 4 วันด้วยกัน คือ 28-31 ก.ค. 65

28 กรกฎาคม 2565

คุ้นเคยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

ในวันที่ 28 ก.ค. เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดดูหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เวลาที่ “สถานที่ให้บริการเรื่องที่เกี่ยวกับเงิน” และ “สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” ประกาศวันจบสิ้นในเดือน กรกฎาคม 2565 ในวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2565 ด้วยด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว หากผู้ใดมีแพลนที่จำเป็นที่จะต้องทำธุรกรรมการเงินในณ เวลาปลายเดือน ควรจะเตรียมทำตั้งแต่เนิ่นๆ

วันยุติราชการ เดือน กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา
วันวันศุกร์ที่ 15 กรกฎข้อปฏิบัติาคม 2565 วันจบสิ้นราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565
รวมวันหยุดต่อเนื่องวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ส่งผลให้มีวันหยุดยาวติดต่อสื่อสารกัน 5 วัน (ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565)

วันพฤหัสที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันสิ้นสุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565
รวมวันหยุดต่อเนื่องวันเสาร์ และวันอาทิตย์ส่งผลให้มีวันยุติยาวติดต่อและทำการสื่อสารกัน 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565)
วันสิ้นสุดสถานที่ให้บริการเรื่องที่เกี่ยวกับเงิน และเอกชน เดือนกรหลักเกณฑ์าคม 2565

วันสำคัญต่าง ๆ ในเดือนกรกฎระเบียบาคม 2565

1 กรกฎาคม 2565 : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

4 กรกฎาคม 2565 : วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ, วันชาติสหรัฐ (Independence Day)

6 กรกฎาคม 2565 : วันจูบสากล

7 กรกฎาคม 2565 : วันบอกความจริง, วันช็อกโกแลตโลก

13 กรกฎาคม 2565 : วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ, วันอาสาฬหบูชา

14 กรกฎาคม 2565 : วันเข้าพรรษา

17 กรกฎาคม 2565 : วันอิโมจิโลก

18 กรกฎาคม 2565 : วันไอศกรีมแห่งชาติ

28 กรกฎาคม 2565 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

29 กรกฎาคม 2565 : วันถ้อยคำไทยแห่งชาติ, วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก

30 กรกฎาคม 2565 : วันเพื่อน (Friendship) สากล

สรุปวันหยุด เดือน กรกฎาคม 2565

สรุปวันยุติเดือนกรกฎาคม 2565 รวม วัน ยุ ติ วัน สำคั ญ วัน จบ สิ้น  ราช การ กรณีพิเศษ และวันเสาร์ และวันอาทิตย์ นำมาซึ่งการทำให้เดือนกรกฎเกณฑ์าคม 2565 มีวันหยุดรวมทั้งหมดทั้งมวล 15 วัน ซึ่งจับเป็นเดือนที่มีวันหยุดค่อนข้างจะมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนอื่นๆ ในปี 2565 หากคิดแผนท่องเที่ยวพัก สามารถเที่ยวได้ยาวหลายวันเช่นเดียวกัน

นอกเหนือจากนี้วันหยุดเดือนก.ค. 65 แล้วในปี 2565 เดือนอื่นๆ ก็จะมีวันยุติยาว อีกยาวนานหลายเดือน ซึ่งสามารถคลิกลิ้งด้านล่างเพื่อจะชมวันสิ้นสุดปี 2565 ได้เช่นเดียวกัน

There aren't any posts currently published under this tag.